การศึกษา

มกราคม 2561

    เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเวินโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561
รายละเอียดและใบสมัคร --->>> http://confucius.buu.ac.th/th/?p=3127
หรือ
http://confucius.buu.ac.th/th/wp-content/uploads/2018/01/2018่ตดๅๆฑ่ฏญๆฅไปค่ฅ้็ฅ-ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ณ-เมืองเวินโจว-25-มีนาคม-7เมษายน-2561.pdf
Calendar