การศึกษา

พฤศจิกายน 2560

    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครผู้เรียนภาษาจีนสำหรับบุคลทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

 

รายละเอียดและใบสมัคร ---->>>>  http://confucius.buu.ac.th/th/?p=2865
Calendar