การศึกษา

ตุลาคม 2560

    เปิดรับสมัครสอบ HSK และ HSKK วัดระดับความสามารถภาษาจีน สอบวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดและใบสมเคร ----->>>  http://chin.buu.ac.th/news/frontend/detail/MTB8fFlwWXxRRw

หรือ  http://confucius.buu.ac.th/th/?p=2681

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar