การศึกษา

กันยายน 2560

    สถาบันภาษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1435888025.pdf

 
Calendar