การศึกษา

กันยายน 2560

    เปิดรับสมัครประกวดความสามารถด้านภาษาและศิลปะ เรื่อง ประเทศจีนในสายตาของฉัน

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดและใบสมัคร  http://confucius.buu.ac.th/th/?p=2459
Calendar