การศึกษา

กรกฎาคม 2560

    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เอกสารดาวน์โหลด

1 รายละเอียด

2 กติกาการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

3 ใบสมัคร

4 ตัวอย่างการกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง
Calendar