รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2557

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 4 ปี ครั้งที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

รับสมัคร ตั้งแต่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  (รายละเอีดยตามเอกสารแนบ)

 

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar