รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2566

    รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

 

==> ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/L7-66.pdf

==>  รับสมัครทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th วันที่ 15 กพ.-16 เม.ย.66

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข : 038-102721 และ 038-102643
Facebook : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
website : http://regservice.buu.ac.th
Calendar