รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ธันวาคม 2565

    รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีใบที่สอง

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่สอง)

- ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/H5-66.pdf

- สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ https://e-admission.buu.ac.th/

 
Calendar