รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมษายน 2565

    ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร TCAS 65

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร TCAS 65


มหาวิทยาลัยเปิดรับ TCAS รอบ 2 
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

https://e-admission.buu.ac.th/

 
Calendar