รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2564

    รับสมัครนิสิตปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว Burapha Business School

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

รับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เปิดเรียน พฤศจิกายน 2564)

 

สม้ครได้ถึง 26 ต.ค. 2564

ทาง https://grd-admission.buu.ac.th/

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่

https://grd.buu.ac.th

 

--------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 038102397

Line OA: @bbsbuu

 

#BBS #MBA #ปริญญาโท #บริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 
Calendar