รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2564

    รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท MBA วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครปริญญาโทบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยบูรพา
#วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
๐บริหารจัดการค่าเทอมได้ด้วยการแบ่งชำระเป็นงวดๆ
๐ฃ๐ฃเปิดรับสมัคร 3 สาขา ดังนี้๐ฃ๐ฃ
๐1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
เปิดให้สมัครเรียน 2 กลุ่มเรียน
๐‍โ๏ธกลุ่มที่ 1 เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 09:30 น. – 16:30 น.
(รหัสสมัคร M1701A)
๐‍โ๏ธกลุ่มที่ 2 เรียนวัน อังคาร พุธ พฤหัสบดี และศุกร์
เวลา 18.30 น. – 21.30 น.
(รหัสสมัคร M1701B)
๐2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโลก (MBA-GBM) (รหัสสมัคร M1703)
เรียนวันเสาร์และอาทิตย์
เวลา 09:30 น. – 16:30 น.
๐3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Inter MBA)
(รหัสสมัคร M1702)
เวลา 09:30 น. – 16:30 น
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้พร้อมรับมือกับทุกๆสถานการณ์ ด้วยหลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ อัพเดทความรู้ด้านบริหารธุรกิจครบทุกด้าน ด้วยรูปแบบการเรียนที่ทันสมัยเหมาะสมกับทุกเหตุการณ์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่
#วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
สอบถามข้อมูล ผ่านไลน์@ ได้ที่
หรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่
๐ 097-1472462 คุณธานี
๐ 082-4944929 คุณประกร
๐ 083-4166509 คุณเอกกมลCalendar