รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2563

    FOREIGN STUDENT ADMISSION 2020

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

Burapha University International College

ADMISSION ANNOUNCEMENT
FOREIGN STUDENT ADMISSION 2020

Now - 8 May 2020 I Apply Online I http://admission.buu.ac.th

13 May 2020 I Qualified Applicants Announcement I http://buuic.buu.ac.th

18-19 May 2020 I Interview Test I On skype

21 May 2020 I Result Announcement I http://buuic.buu.ac.th

Contact Information
Ms.Benjawan Vitoomach (Gibb)
Academic officer and International Affairs
Email: benjawan.vi@go.buu.ac.th
Tel : 038 - 102571 ext. 123
Calendar