รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2563

    ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 
TCAS รอบ 2

 ในภาพอาจจะมี ข้อความ

1. ดูรายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัคร ที่นี่ http://regservice.buu.ac.th/tcas63-2.html

2. สมัครเรียนออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th เริ่มรับสมัครวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา 038-102643 และ 038-102721
Calendar