รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ธันวาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร TCAS 1 รอบ Portfolio

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

Announcement for TCAS 63 International College, Burapha University

TCAS 1 Portfolio รับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 62

ระเบียบการ >> http://regservice.buu.ac.th/tcas63-1.html

ลิงค์สมัครออนไลน์ >> http://e-admission.buu.ac.th/index.php/MDJ8fGFwcC9hcHBsaWNhdGlvbg

 

 

 

 

 
Calendar