รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กันยายน 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคเรียนที่ 2-2562 วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคเรียนที่ 2/2562 วันนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

- วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 [ดาวน์โหลดประกาศ]

- รายละเอียดหลักสูตร [web]
Calendar