รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2562

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

   ผู้ประกาศข่าว อมร สมปัญญา

รับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครเพียง 55 คนเท่านั้น หมดเขตรับสมัครวันที่29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
(รับนักศึกษาจบปริญญาตรีทุกสาขา)
* ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถสมัครเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ นิสิตจะสำเร็จการศึกษาได้ นิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
คุณตวงพร 082-541-1219, 086-828-9753,คุณวิมลรัตน์ 086-876-6676

 

 
Calendar