รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมษายน 2562

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

   ผู้ประกาศข่าว อมร สมปัญญา

รับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครเพียง 55 คนเท่านั้นการรับสมัครมี 3 รอบ สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
(รับนักศึกษาจบปริญญาตรีทุกสาขา)
หากเต็มจำนวนแล้วรอบถัดไปจะไม่เปิดรับสมัครอีกสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์
คุณตวงพร 082-541-1219, 086-828-9753,คุณวิมลรัตน์ 086-876-6676

 

 
Calendar