รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2561

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัคร
Calendar