รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2561

    หลักสูตรนานาชาติ ป ตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม. บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร BBA BA BFA แล้ววันนี้ - 18 กรกฏาคม [GPAX]

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้ววันนี้  -  18 กรกฏาคม, 2018

[Apply now at BUUIC's Office]

[ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร]

The First International College in the Eastern Part of Thailand. เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 8 สาขาวิชาดังนี้ Program offered หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (B.F.A.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

หลักสูตร 2 ปริญญา | Double Degree Programs 

  • Southern Cross University, Australia
  • Montpellier Business School, France
  • The University of Northampton, UK
  • Appalachian State University, USA
  • Purdue University Northwest, USA
  • Southern New Hampshire University, USA
  • Business Hotel Management School (BHMS), Switzerland
  • International Management Institute (IMI), Switzerland

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC's Office ในวันจันทร์ - วันศุกร์ Office

- Hours:  9.00 - 16.00 

- รับสมัคร วันนี้ - 15 กรกฏาคม 2561

- ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 20 กรกฏาคม 2561

- รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 24-25 กรกฏาคม 2561

Tel:  0-3810-2571-2

Hotline: 0917956288

Line: @BUUIC  เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th #ทีมบูรพา #BUUIC #BUU #buraphauniversity #tcas  #tcas61 #dek61
Calendar