รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมษายน 2561

    คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561

   ผู้ประกาศข่าว สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2561 

ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือโทรศัพท์ : 038103096 หรือทางอีเมล์ informatics@buu.ac.th   และเว็บไซต์  www.informatics.buu.ac.th 
Calendar