รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

มีนาคม 2561

    คณะวิทยาศาสตร์กาากีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว วนิษา ศรีรอบรู้

ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร
Calendar