รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2560

    โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว ณัฐิณี ยวนกะเปา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-102255 และ 038-382920

หรือติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซด์ www.st.buu.ac.th

 
Calendar