รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ตุลาคม 2560

    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท ป.เอก)ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Calendar