รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายละเอียด click
Calendar