รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2560

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

   ผู้ประกาศข่าว วาสนา ซิ้มเทียม

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  9 อบรมตั้งแต่วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  27  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2560  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา  ซิ้มเทียม โทร. 038-102893   ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.buu.ac.th/2017/show-news.php?ge=0000000520
Calendar