รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2560

    รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560
- รับสมัครระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ต้องมีคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่อายุ

Image
Calendar