รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ธันวาคม 2561

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar