รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2561

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar