ภารกิจอธิการบดี

กุมภาพันธ์ 2566

    โครงการกิจกรรม Love Story ครั้งที่ 6

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการกิจกรรม Love Story ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (วันวาเลนไทน์) ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการป้องกันสุขภาวะทางเพศแก่นิสิต ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาวะด้านจิตใจ และให้ข้อมูลแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหา การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานการจัดงาน
 
ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนา “เพราะรัก...คือการเรียนรู้” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย การจัดบูธ “รัก...ปลอดภัย” คลินิกเพื่อนใจ วัยใส จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บูธแนะนำยาคุมกำเนิด โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ บูธให้บริการปรึกษาปัญหาความรัก และทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต บูธกิจกรรม Workshop ประดิษฐ์งานศิลปะ “Made by yourself” โดย นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้มีนิสิตและบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก
Calendar