ภารกิจอธิการบดี

ธันวาคม 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ University of Malaya

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

วันนี้ (30 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 903 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพาจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา กับคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา (University of Malaya) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา และ Prof. Datuk Dr.Danny Wong Tze Ken Representing the Vice Chancellor of UM เป็นประธานลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยมาลายา โดยมี ผศ.ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมาลายา ลงนามเป็นสักขีพยาน
Calendar