ภารกิจอธิการบดี

ธันวาคม 2565

    กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดสอบระบบศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน Soft Opening: World beneath the sea พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดฯโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
 
อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน (World Beneath the Sea) สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชสบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงจำลองระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงตู้จัดแสดงสัตว์ทะเล และพันธุ์ปลาทะเล พร้อมทางเลื่อนอุโมงค์ตู้ปลาขนาดใหญ่ (Big Tank) ที่มีความลึก 13 เมตร มีความจุน้ำ 4,700 ลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล และห้องวิดีทัศน์ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการนำเสนอในส่วนของนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน
 
ทั้งนี้ได้เปิดทดสอบระบบในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นวันแรก ซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับเยาวชน การแสดงการปฏิบัติงานของโดรนใต้น้ำ และชมโชว์ชุดเงือก และกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยสามารถเข้าชมได้ทั้งส่วนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเดิมและอาคารศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสน มีราคาบัตรเข้าชม เด็ก 40 บาท และผู้ใหญ่ 80 บาท โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จาก เฟชบุ๊คเพจ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา https://www.facebook.com/bimsthailand
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://burapha-my.sharepoint.com/.../EsGXCwzSP9JKhGVBYcO...Calendar