ภารกิจอธิการบดี

ธันวาคม 2565

    ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่นิสิต ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบช่อดอกไม้ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
 
ทั้งนี้ นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีผลงานระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จนได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
 
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย มา ณ โอกาสนี้Calendar