ภารกิจอธิการบดี

เมษายน 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพาและรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการในภาคตะวันออก

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 

มหาวิทยาลัยบูรพาและรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ลงนาม MOU
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการในภาคตะวันออก
--------------------------------

 

            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมรอยัล ซัมมิท แชมเบอร์ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณวิทนาถ วรรธนะกุล กรรมการผู้บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เพื่อร่วมมือกันพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยคุณจิตรา จิตรา ใจเสือ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว

 

 

 

            คุณวิทนาถ วรรธนะกุล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เป็นเครือโรงแรมที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริการ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีวิสัยทัศน์  บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่นิสิตได้ในเชิงลึกผ่านการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งช่วยพัฒนาความคิดเชิงระบบและเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงในอนาคต รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป มีความยินดีและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพไปพร้อมกัน

 

               ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในวันนี้เป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา และรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพามีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมานานกว่า 50 ปี ได้ให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์เชิงวิชาชีพให้นิสิต พร้อมแบ่งปันโจทย์และประสบการณ์กับคณาจารย์เพื่อเป็นการต่อยอดไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นคณะที่เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจพร้อมสนับสนุนการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และจะขยายผลความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ตลอดจนช่วยส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย EEC NET : Tourism Innovation Lab ที่ตั้งอยู่ ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพด้านท่องเที่ยวและบริการได้อย่างครอบคลุมทักษะสำคัญมากยิ่งขึ้น

 

 

 
Calendar