ภารกิจอธิการบดี

กรกฎาคม 2560

    ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย Thailand Innovation Districts

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1499930479.jpg
Calendar