ภารกิจอธิการบดี

มิถุนายน 2560

    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข เข้าพบผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1437037148.jpg
Calendar