ฉบับที่ ๐๔๖/๒๕๖๓
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานเลี้ยงให้กับนิสิตชาวจีน เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน (วันปีใหม่ของชาวจีน)