ฉบับที่ ๐๔๓/๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

งานมหกรรมรวมพลคนบางแสน"รักษ์สุขภาพ" พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ