ฉบับที่ ๑๘๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ม.บูรพา คว้า รางวัลชนะเลิศ ก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประเภท ฉ (ศิลปะร่วมสมัย) ๒ ปีซ้อน