ฉบับที่ ๐๔๘/๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน “ โครงการออกแบบสื่อปฐมวัยสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ท้องทะเลไทย street art styles”