วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กองอาคารสถานที่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ อัตรา

เอกสารแนบดังนี้

http://calendar.buu.ac.th/document/1504778582.pdf